Vinnare 2014

Made in Ronneby

Ronneby Bruk AB
Motivering – Ronneby Bruk AB har med månghundraårig tradition i botten framgångsrikt drivit en aktiv produktutveckling i en mogen bransch med stark konkurrens.
 Ett sortiment av kvalitativa traditionella kokkärl har utökats med nya produkter/varumärken, vilket givit betydande framgångar på exportmarknaden.
 Det målmedvetna arbetet med att stärka det egna varumärket har också på ett positivt sätt bidragit till att stärka Ronnebys profil, även utanför landets gränser.

ALMI:s pris: Årets marknadsförare

Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningskatalog HT 2014
Motivering – Antalet studenter som sökte till Blekinge Tekniska Högskola (BTH) ökade med 40 procent det senaste året. BTH är en av landets mest profilerade högskolor där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. Profilen förstärks via strategisk och innovativ marknadskommunikation. Genom användandet av ny mobilteknologi har högskolan skapat en interaktiv utbildningskatalog som skiljer sig markant från övriga traditionella utbildningskataloger. Katalogen har inte enbart attraherat studenter till BTH utan har även nominerats till Svenska Publishing-priset.

Bästa Uppstickare

Jessica Holmström, Techmedico AB
Motivering – Med framgång och en behjärtansvärd glöd sprider årets pristagare kunskap inom ett livsavgörande ämne. Tack vare pristagarens entusiasm och pulserande energi har Blekinge blivit en tryggare plats att vistas i.

Bästa Blekingeföretag

Ronneby Svets & Smide AB
Motivering – Ronneby Svets & Smide AB är stora tillverkare av byggnadssmide och stålprodukter till kabelindustrin. Företaget har haft en kraftig tillväxt under 2013 och dubblerat sin omsättning jämfört med året innan. Redan 1983 startade familjeföretaget och har idag kunder både 
i Sverige och utomlands. Med en imponerande utveckling inom en tuff bransch har företaget skapat sig ett aktat namn på en global marknad.

Årets Blekingeambassadör

Marinmuseum – Ubåtshallen
Motivering – Årets Blekingeambassadör har varit med om en lika dramatisk som fantastisk resa. Många är de personer och krafter som lyckats navigera det stora projektet förbi alla hinder och slutligen fått upp det på torra land. Där kan det stoltsera med att vara ett besöksmål, inte bara unikt för Sverige, utan helt enkelt i världsklass.