Vinnare 2012

BTHs Innovationspris

All Binary AB
Motivering – En ambition att utvecklas för att bli bättre, och inte bara större, leder framåt och uppåt. Genom att möta sina kunder tidigt i utvecklingen och kombinera olika tekniker levererar man en produkt som underlättar, förenklar och förbättrar för både kund och för slutkund. Med kreativ teknik skapar man ordning i kaos – och låter inte någon vänta.

ALMI:s pris: Årets Marknadsförare

SSWC – Swedish Social Web Camp.
Motivering – En idé har med modern entreprenörsanda och samarbete förverkligats och vuxit. Med framtidstänk, gemenskap och osjälviskhet fångar man en hel branschs intresse och är i densamma både drivande och utvecklande. Man gör en liten del av Blekinge till ett centrum för något mycket större.

Bästa Uppstickare

Mattias Nygren, vd Tarsier Studios AB
Motivering – Pristagaren har spridit budskapet om regionens talang och potential såväl i Sverige som i utlandet. Han har varit med och tagit en idé från studentprojekt till ett företag vars produkter blir världsberömda och gör Blekinge till ett centrum inom företagets bransch. Spel är ingen barnlek.

Bästa Blekingeföretag

Aquasoft AB
Motivering – Att göra rätt saker i rätt tid är nyckeln till att lyckas. Vinnaren har satsat rätt och har gjort det väl. Där med har man utvecklats och stadigt etablerat sig i en bransch med stenhård konkurrens. Man har gjort sig ett namn och företagets goda renommé sprider sig som ringar på vatten.

Årets Blekingeambassadör

KHK, Karlskrona Hockey Klubb
Motivering – Uthållighet, hårt arbete och långsiktiga satsningar har välförtjänt belönats med framgång. På vägen uppåt har man samlat och engagerat människor som delar äran och glädjen.
Nu börjar en spännande och tuff Sverige-resa som bär Blekinge och Karlskrona till de
större arenorna. Det är vi som är – vinnare.