Sponsring

Guldeken vill tacka sponsorer och samarbetspartners för engagemang och stöd som gör det möjligt att både genomföra Guldekengalan och fortsätta utvecklingen av den.

Vill du veta mer om sponsorpaket, kontakta Jan Lennartsson på 0733-50 50 05 eller jan@guldeken.com