Hållbara Blekinge – Länsförsäkringar Blekinges pris

Priset syftar till att lyfta fram företag, organisationer eller personer som på något sätt agerar hållbart i sin gärning och gör det bättre för Blekinge och blekingar.

Nomineringskriterier:

Nominering - Hållbara Blekinge 2023
Privatperson, företag, organisation
Ort

Mina uppgifter